Prohlášení o shodě k Vašim výrobkům

Jste výrobce nebo dovozce s cílem uvést výrobky na evropský trh? Zajištěte si klid s mými odbornými službami vypracování ES Prohlášení o shodě. Jsem zde, abych Vám pomohl splnit všechny normy a předpisy Evropské unie a zajistili tak bezproblémový přístup na trh EU.

laptop-3196481_1920 (1)
obrázek_2021-08-13_163212
professionally-designed

CE certifikace, prohlášení o shodě

Zabývám se vypracováním dokumentace pro elektrické přístroje, stroje, elektroniku, zdravotnické prostředky i obecné výrobky. Rád Vám pomohu s dokumentací pro prohlášení o shodě, vypracuji pro Vás technickou složku výrobku. Zpracuji rizikovou analýzu, seznam harmonizovaných norem, připravím test reporty  i vlastní ES prohlášení o shodě.  Naše spolupráce může začít již při začátcích vývoje, kde dokáži předem identifikovat bezpečnostní, ale i jiná rizika spojená s navrhovaným přístrojem. Další vývoj pak může probíhat efektivně, se zaměřením na důležité prvky přístroje. Nebráním se ale ani spolupráci na certifikaci již hotových výrobků. 

notification

Testování bezpečnosti, měření EMC

Mohu nabídnout vlastní rozsáhlé zkušenosti v oblastí testování bezpečnosti a spolehlivosti výrobků. U elektrických přístrojů jsou nejčastěji vyžadovány zkoušky EMC (elektromagnetické kompatibility), zkoušky elektrické a  mechanické bezpečnosti. V této oblasti mám zkušenosti i se zdravotnickými prostředky pro podporu života a normami pro zdravotnické prostředky.

connect-316638_1280
easy share

Poradenství

V oblasti poradenství jsem připraven posoudit Vaši současnou dokumentaci, vlastní stav výrobku a doporučit nejvýhodnější postup pro plnění zákonných požadavků EU. Velmi rád s Vámi budu dlouhodobě spolupracovat na různých projektech v oblasti certifikace.

professionally-designed

CE certifikace

Vypracuji vše potřebné pro vydání ES prohlášení o shodě a uvedení výrobku na trh EU.

IKONA_DOKUMENT_background_removed

Dokumentace

Zpracuji kompletní technickou složku pro Vaše zařízení.

notification

Testování

Zajistím kompletní otestování Vašeho výrobku a poradím s řešením případných nedostatků.

user-friendly-service

Analýza rizik

Zhotovím analýzu rizik pro Váš přístroj a doporučíme následující postup.

easy share

Poradenství

Nabízím poradenství, audit jak výrobku, tak i výrobního procesu. Přípravu na ISO certifikaci.

jet-fast

Doba zpracování

Termíny zpracování vždy rád přizpůsobím potřebám klientů.

Reference

Díky partnerům a zákazníkům mám možnost  stále prohlubovat naše znalosti v oblasti certifikace i dokumentace k výrobkům.  

email: info@posouzenishody.cz

tel: +420 776 337 083

www.posouzenishody.cz

 

Navštivte také naše stránky zaměřené na vývoj elektroniky www.vyvojelektro.cz